The 21st Century Public Manager

Bent u een overheidsmanager of wilt u er een worden? U heeft dan in toenemende mate te maken met ongeduldige en boze burgers, opportunistische politieke bazen, onverwachte leiderschapswisselingen, korte versus lange termijn planning, innovatiedruk en nieuwe generaties werknemers die autoriteit en senioriteit niet vanzelfsprekend accepteren maar wel veel begeleiding nodig hebben.

U opereert, kortom, in een zogeheten VUCA wereld, gekarakteriseerd door volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, die zowel uitdagingen als kansen biedt. Technologie en co-creatie van beleid en diensten met diverse sectoren en stakeholders zullen niet alleen tot effectievere maar ook meer legitieme beleidsoplossingen en dienstverlening leiden, maar dit vereist wel een scala aan deels nieuwe waarden, rollen en competenties.

The 21st Century Public Manager vertaalt de belangrijkste trends en uitdagingen van de 21e eeuw in concrete handelingsperspectieven voor overheidsmanagers, ondersteund door meer dan 700 studies en tientallen internationale best practices. De individuele overheidsmanager staat centraal, maar het boek biedt ook HR-strategieën en nieuwe werkvormen die organisaties in staat stellen vernieuwend talent aan te trekken, te vormen en te behouden.

Beoordeling 1, 2, 3 en 4

Aanbevelingen

“Zeger van der Wal behoort tot een nieuwe generatie bestuurskundigen. Zijn benadering is verfrissend. Hij kruipt in de huid van de overheidsmanager en geeft heel concreet en toepasbaar aan waar de uitdagingen liggen en hoe je hiermee kunt omgaan. Het boek is toegankelijk en bevat alle thema’s denkbaar: van strategieën voor het omgaan met de onzekerheden die op overheden afkomen tot innovatie en de rol van de Y generatie. Het is een ‘must read’ voor iedereen die werkt aan het oplossen van complexe problemen in het publieke domein.’

Drs. Menno Spaan
Directeur Haagse Beek organisatieadvies

“Van der Wal boogt in zijn boek op jarenlang wereldwijd onderzoek naar drijfveren van publieke managers en een passievolle ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur van onze publieke instellingen. Hij doet dit vanuit een ‘VUCA’-wereldbeeld (volatile, uncertain, complex, ambiguous) en dat levert een boek op dat relevant, toekomstgericht en genuanceerd is.

Relevant, omdat het niet alleen een theoretische verhandeling is, maar ook echt praktische handvatten geeft om effectief te handelen als waardengedreven publieke manager. Toekomstgericht, omdat er thema’s als social media, big data, ethische complexiteit en stakeholdernetwerken worden besproken. Genuanceerd, omdat Van der Wal de verleiding weerstaat te blijven hangen in afgebakende typeringen en nietszeggende generalisaties.

De eerste hoofdstukken zijn meteen zeer herkenbaar. Aan de hand van praktijkvoorbeelden word je als publieke manager direct aangesproken. Het boek geeft vervolgens per ‘demand’ (waarvan er zeven zijn) een nuttige en uitvoerige verdieping. Voor mij is het hierdoor een boek dat mijn eigen drijfveren en uitdagingen bevestigt en ordent en praktisch richting geeft hoe hier mee om te gaan. De vele voorbeelden van over de hele wereld maken het ook goed leesbaar.

De 21ste eeuw duurt nog wel even en het kan zo maar zijn dat we er in het jaar 2067 helemaal anders in staan (misschien bestaan er dan wel geen publieke managers meer, maar louter robots en rekenmodellen die op basis van big data besluiten voor ons nemen), maar voorlopig is The 21st Century Public Manager een helder en praktisch toepasbaar werk voor managers in het publieke domein.

Ik ben er overigens van overtuigd dat het ook relevant kan zijn voor managers in het bedrijfsleven die verder kijken dan opbrengsten op korte termijn en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen.”

Drs. Tim Mensink
Manager VU Managementpool